Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Ik meld mij aan als lid van de NGvV.

Opgave van persoonlijke en zakelijke gegevens voor het beheer van de ledenadministratie

  Adresgegevens (Privé)

  Gegevens werk/onderneming (invullen wat van toepassing is)

  als zelfstandige (eigen praktijk)in loondienstanders, nl... (vul in onder)

  Ondergetekende schrijft zich in voor het lidmaatschap van Het Nederlands Genootschap van Vitalogen

  Ondergetekende schrijft zich in bij het Nederlands Genootschap van Vitalogen en verklaart zich akkoord met;


  Datum ingang lidmaatschap: per 1 januari of per 1 juli
  De contributie voor 2022 bedraagt € 180,- excl. btw. Een factuur zal u separaat, per mail, worden toegestuurd naar het hierboven vermeldde adres.

  Ik schrijf me in*:

  Elk lid heeft daarnaast de keuze om behalve lid te worden van de NGvV ook in te schrijven voor het kwaliteitskeurmerk NGvV en daarmee opgenomen te worden in het (openbare) kwaliteitsregister. Voor opnamen in kwaliteitsregister is een extra contributie van 95,- (excl. btw) vastgesteld.

  U ontvangt t.z.t. een bevestiging van uw lidmaatschapsaanvraag per e-mail. Nadat uw aanmelding door het secretariaat is goedgekeurd ontvangt u per e-mail de bevestiging van het lidmaatschap en de inloggegevens voor de website. Daarna kunt u de meeste van uw gegevens zelf wijzigen op de website.