Nederlands Genootschap van Vitalogen

Het Nederlands Genootschap van Vitalogen is de beroepsvereniging van vitalogen in Nederland. Vrijwel alle post-hbo gediplomeerde vitalogen zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de functie van Vitaloog. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen vitalogen door middel van congressen en bijeenkomsten:

Lidmaatschap van dit genootschap is in principe open voor iedereen die het diploma Vitaloog heeft behaald of zich voor de volledige opleiding Vitaloog ingeschreven heeft en hiermee bezig is. Er kunnen ook nieuwe leden worden gevraagd lid te worden na een interne verkiezing.

nederlands-genootschap-van-vitalogen

Doelstelling

Het genootschap van vitalogen is een genootschap dat als doel heeft het gedachtengoed ‘Vitalogie’ te promoten en de kennis erover te verspreiden en populariseren. Deze doelstelling zal het genootschap bereiken door:
– collectief de belangen te behartigen van haar leden,
– het verzorgen van een opleidingsprogramma van en door leden,
– het organiseren van congressen en bijeenkomsten om de onderlinge contacten tussen vitalogen te bevorderen en kennisuitwisseling te stimuleren.

vital-people

Opleidingen

Het Genootschap verzorgt een jaarlijks opleidingenprogramma die leden van het Genootschap kunnen bekijken op het besloten gedeelte van de website. Het programma bestaat uit opleidingen voor zowel startende vitalogen als vitalogen die al langer deze functie vervullen. De thema’s van de opleidingen zijn o.a.: vitaal leiderschap, rollen en rolopvattingen, vitaliteit & veiligheid, communicatie & informatie, de startende Vitaloog, loopbaanoriëntatie en (avond)bijeenkomsten met actuele thema’s. De opleidingen vinden verspreid over het jaar plaats.

vitacademie

Kwaliteitsregister

Het is gewenst dat voordat een vitaloog zelfstandig cliënten of opdrachtgevers gaat begeleiden, hij of zij ingeschreven staat in het kwaliteitsregister van het NGvV (Nederlands Genootschap van Vitalogen). Deze inschrijving is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie Vitaloog. De titel vitaloog is beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsvereniging wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van vitalogen te waarborgen en te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor advies en behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd.

Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet kan worden opgenomen in het Kwaliteitsregister van het NGvV. Alle vitalogen die aangesloten zijn als partner bij Vitalogisch staan ingeschreven in het kwaliteitsregister.

kwaliteitsregister-nederlands-genootschap-vitalogen

Agenda

2 maal per jaar vindt er een energieke en inspirerende ledenvergadering plaats. Meer informatie of aan en afmelden voor de ledenvergadering vind je in de Socie app. Naast de vergaderen zijn er ook diverse bijeenkomsten/events waar we elkaar kunnen treffen. Hieronder een aantal dagen om in je agenda te noteren:

  • 2024
   • 14 juni ledenvergadering
   • 15 november ledenvergadering najaar
   • 20 sept. kick-off Nationale Vitaliteitsweek (23-27 sept)
  • 2025
   • 6 juni ledenvergadering voorjaar
   • 7 maart event Dag van de Vitalogie
   • 7 november ledenvergadering najaar
   • 19 sept. kick-off Nationale Vitaliteitsweek (22-27 sept)